ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Welkom bij ExpertClass

1.1 Inleiding:

Orange Label Media, ExpertClass (“ExpertClass”, “wij”, “ons”, “onze”) biedt zijn diensten (hieronder beschreven) aan u aan via zijn website op ExpertClass.nl (de “Site”) en via zijn mobiele applicaties en aanverwante services (gezamenlijk dergelijke services, inclusief nieuwe functies en applicaties, en de Site, de “Service (s)”), onderhevig aan de volgende Algemene voorwaarden. (LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG, ZOALS ZIJ UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN BEPALEN, MET NAME SECTIE 10 (BINDENDE ARBITRAGE; ONTHEFFING OP KLASSE ACTIE), DIE UW RECHTEN BEÏNVLOEDT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN ONS.

1.2 Aanpassingen van de Algemene voorwaarden:

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Als we dit doen, zullen we, afhankelijk van de aard van de wijziging, de wijzigingen op deze pagina plaatsen en bovenaan deze pagina de datum aangeven waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn herzien en / of u informeren via de gebruikersinterface van de Services. in een e-mailmelding of via andere redelijke middelen en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dergelijke wijzigingen worden niet eerder van kracht dan veertien (14) dagen nadat ze zijn gepost, behalve dat wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies van de Services of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, onmiddellijk van kracht worden. Als u de Service blijft gebruiken na de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe Algemene voorwaarden. Bovendien bent u bij het gebruik van bepaalde Services onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Services en die van tijd tot tijd op de Service kunnen worden geplaatst.

1.3 Privacy:

Bij ExpertClass respecteren we de privacy van onze gebruikers. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Door de Service te gebruiken, stemt u in met onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven

2. Toegang tot en gebruik van de service

2.1 Gebruiksbeschrijving:

De ExpertClass-service en alle inhoud die via onze service wordt bekeken, is uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Met uw ExpertClass-aankoop verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de ExpertClass-inhoud en om uw cursus (sen) via de service te bekijken op basis van alleen streaming voor dat doel. Met uitzondering van de voorgaande beperkte licentie, worden geen rechten, titels of belangen op u overgedragen. U stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare uitvoeringen. ExpertClass kan uw licentie op elk moment naar eigen goeddunken intrekken. Bij een dergelijke intrekking moet u onmiddellijk alle inhoud die is gedownload of anderszins verkregen via de service vernietigen, evenals kopieën van dergelijk materiaal, ongeacht of deze zijn gemaakt in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden of anderszins.

2.2 Uw registratieverplichtingen:

Mogelijk moet u zich registreren bij ExpertClass om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van de Service. Als u ervoor kiest om u voor de Service te registreren, stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en te onderhouden, zoals gevraagd door het registratieformulier van de Service. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u vallen onder ons privacybeleid. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet geautoriseerd om de Service te gebruiken, met of zonder registratie. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Service, met of zonder registratie, alleen gebruiken met de goedkeuring van uw ouder of voogd.

2.3 Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging:

u mag nooit de account van een ander gebruiken en u mag een andere persoon de gebruikersnaam en het wachtwoord niet verstrekken om toegang te krijgen tot uw account. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft. U stemt ermee in om (a) ExpertClass onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account verlaat aan het einde van elke sessie bij het openen van de Service. ExpertClass is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze sectie.

2.4 Aanpassingen aan de Dienst:

ExpertClass behoudt zich het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat ExpertClass niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service. We zijn niet verplicht om uw account of ingediende inhoud te bewaren voor een langere periode dan vereist is door de toepasselijke wetgeving.

2.5 Algemene praktijken met betrekking tot gebruik en opslag:

U erkent dat ExpertClass algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot de maximale periode dat gegevens of andere inhoud door de Service worden bewaard en de maximale opslagruimte die worden toegewezen op de servers van ExpertClass onamens u. U gaat ermee akkoord dat ExpertClass niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet opslaan van gegevens of andere inhoud die door de Service wordt onderhouden of geüpload. U erkent dat ExpertClass zich het recht voorbehoudt om accounts te beëindigen die voor een langere periode inactief zijn. U erkent verder dat ExpertClass zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en limieten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving.

2.6 Mobiele services:

U erkent dat ExpertClass algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot de maximale periode dat gegevens of andere inhoud door de Service worden bewaard en de maximale opslagruimte die worden toegewezen op de servers van ExpertClass onamens u. U gaat ermee akkoord dat ExpertClass niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet opslaan van gegevens of andere inhoud die door de Service wordt onderhouden of geüpload. U erkent dat ExpertClass zich het recht voorbehoudt om accounts te beëindigen die voor een langere periode inactief zijn. U erkent verder dat ExpertClass zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en limieten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving.

Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele services door uw provider worden verboden of beperkt, en mogelijk werken niet alle mobiele services met alle providers of apparaten. Bij het gebruik van de mobiele diensten mag u uw telefoonnummer opgeven. Door uw telefoonnummer op te geven, stemt u ermee in om oproepen en / of sms-, mms- of sms-berichten op dat nummer te ontvangen. We kunnen uw telefoonnummers delen met onze gelieerde ondernemingen of met onze serviceproviders (zoals klantenondersteuning, facturerings- of incassobedrijven en sms-serviceproviders) met wie we een contract hebben gesloten om ons te helpen onze rechten na te streven of onze Services te verlenen onder deze Voorwaarden. van Service, ons beleid, de toepasselijke wetgeving of enige andere overeenkomst die we met u hebben. U gaat ermee akkoord dat deze partijen ook contact met u kunnen opnemen via automatisch gebelde of vooraf opgenomen oproepen en sms-berichten, zoals door ons geautoriseerd om de doeleinden uit te voeren die we hierboven hebben aangegeven, en niet voor hun eigen doeleinden. In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord om uw ExpertClass-accountinformatie onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer heeft verkregen.

2.7 Geld-terug-garantie:

U erkent dat ExpertClass algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot de maximale periode dat gegevens of andere inhoud door de Service worden bewaard en de maximale opslagruimte die worden toegewezen op de servers van ExpertClass onamens u. U gaat ermee akkoord dat ExpertClass niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet opslaan van gegevens of andere inhoud die door de Service wordt onderhouden of geüpload. U erkent dat ExpertClass zich het recht voorbehoudt om accounts te beëindigen die voor een langere periode inactief zijn. U erkent verder dat ExpertClass zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en limieten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving.

3. Gebruikersvoorwaarden

3.1 Gebruikersgedrag:

u bent als enige verantwoordelijk voor alle code, video, afbeeldingen, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, berichten of ander materiaal (“inhoud”) die u uploadt, plaatst, publiceert of weergeeft (hierna “uploaden”) of e-mail of anderszins gebruiken via de Service. ExpertClass behoudt zich het recht voor om een ​​onderzoek in te stellen en gepaste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken van ExpertClass, deze bepaling schendt, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de aanstootgevende inhoud van de Service, het opschorten of beëindigen van het account van dergelijke overtreders en u rapporteren aan de wet handhavingsinstanties. U stemt ermee in om de Service niet te gebruiken om:

– inhoud e-mailen of anderszins uploaden die (i) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een partij; (ii) u niet het recht heeft om te uploaden onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (iii) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken; (iv) een privacy- of veiligheidsrisico vormt of creëert voor een persoon; (v) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, commerciële activiteiten en / of verkoop, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen”, “wedstrijden”, “sweepstakes” of enige andere vorm vormt van uitnodiging; (vi) is onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, buitensporig gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk; of (vii) naar het uitsluitende oordeel van ExpertClass, verwerpelijk is of die andere person van het gebruiken of genieten van de Service, of die ExpertClass of zijn gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook;

– de Service of servers of netwerken die met de Service zijn verbonden verstoren of verstoren, of de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die met de Service zijn verbonden, negeren;

– enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving of enige regelgeving met kracht van wet schenden;

– u uitgeven voor een persoon of entiteit, of uw band met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen; persoonlijke informatie opvragen van iedereen onder de 18 jaar;

– e-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers van de Service verzamelen of verzamelen via elektronische of andere middelen met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mails of andere ongevraagde communicatie;

– adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden die niet specifiek zijn toegestaan;

– een criminele activiteit of onderneming bevorderen of promoten of instructie-informatie verstrekken over illegale activiteiten; of

– materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen of anderszins verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of waarvoor niet via de Service is gezorgd.

3.2 Vergoedingen:

voor zover de Service of een deel daarvan tegen enige vergoeding beschikbaar wordt gesteld, moet u een betalingsplan selecteren en ExpertClass-informatie verstrekken over uw creditcard of ander betaalmiddel. U verklaart en garandeert aan ExpertClass dat dergelijke informatie waar is en dat u bevoegd bent om het betaalinstrument te gebruiken. U zult uw accountgegevens onmiddellijk bijwerken met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard) die zich kunnen voordoen. U stemt ermee in om ExpertClass het bedrag te betalen dat is gespecificeerd in het betalingsplan (evenals eventuele toepasselijke belastingen) in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk plan en deze Algemene voorwaarden. U machtigt ExpertClass hierbij om uw betaalinstrument te factureren in overeenstemming met de voorwaarden van het toepasselijke betalingsplan (evenals eventuele toepasselijke belastingen) totdat u uw account beëindigt, en u gaat verder akkoord met het betalen van de kosten die zo ontstaan. Als u enige kosten betwist, moet u dit binnen zestig (60) dagen na de datum waarop ExpertClass u in rekening brengt, hiervan op de hoogte stellen. We behouden ons het recht voor om de prijzen van ExpertClass te wijzigen. Als u de Service blijft gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord het gewijzigde bedrag te betalen. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met de Services, behalve Europese belastingen op basis van het netto-inkomen van ExpertClass.

3.3 Terugkerende abonnementen:

Als u een Dienst selecteert met een automatische verlengingsfunctie (“Terugkerend abonnement”), geeft u ExpertClass toestemming om uw accountinformatie te behouden en dat account automatisch in rekening te brengen bij de verlenging van de Dienst die u kiest, zonder dat u verdere actie hoeft te ondernemen. In het geval dat ExpertClass niet in staat is om uw account te belasten zoals door u geautoriseerd toen u zich inschreef voor een terugkerend abonnement, kan ExpertClass, naar eigen goeddunken: (i) u factureren voor uw Service en uw toegang tot de Service opschorten totdat de betaling is voltooid. ontvangen, en / of (ii) proberen uw rekeninginformatie bij te werken via externe bronnen (dwz uw bank of een betalingsverwerker) om door te gaan met het belasten van uw rekening zoals door u geautoriseerd.

ExpertClass kan de prijs voor terugkerende abonnementen van tijd tot tijd wijzigen en zal eventuele prijswijzigingen vooraf aan u doorgeven en, indien van toepassing, hoe u deze wijzigingen kunt accepteren. Prijswijzigingen voor terugkerende abonnementen worden van kracht bij het begin van de volgende abonnementsperiode volgend op de datum van de prijswijziging. Zoals toegestaan door de lokale wetgeving, accepteert u de nieuwe prijs door uw Terugkerende Abonnement te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u het niet eens bent met de prijswijzigingen, heeft u het recht om de wijziging te weigeren door uw Terugkerende Abonnement te annuleren voordat de prijswijziging van kracht wordt. Lees daarom dergelijke mededelingen van prijswijzigingen zorgvuldig door.

Betalingen zijn niet restitueerbaar en er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes. U kunt een terugkerend abonnement op elk moment opzeggen, maar als u uw abonnement opzegt vóór het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen we de reeds aan ons betaalde abonnementskosten niet terugbetalen. Na elke annulering blijft u echter toegang houden tot de dienst tot het einde van uw huidige abonnementsperiode.
Als u een Service aanschaft via een mobiele aankoop of een derde marktplaats van een derde partij (bijv. via de Apple App Store of Google Play Store), is het terugbetalingsbeleid dat van toepassing is op die externe marktplaats van toepassing, tenzij expliciet anders vermeld door ExpertClass. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ExpertClass, is de externe marktplaats als enige verantwoordelijk voor het doen van restituties onder haar restitutiebeleid en heeft ExpertClass geen restitutieverplichtingen. ExpertClass wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af met betrekking tot het restitutiebeleid van een externe marktplaats of de naleving of niet-naleving door de derde partij van dergelijk beleid.

Als je je via iTunes hebt geabonneerd op je mobiele Apple-apparaat, kun je opzeggen door naar je accountinstellingen in de App Store te gaan. U kunt abonnementen vinden in de app Instellingen op uw apparaat onder iTunes & App Store en vervolgens uw Apple ID selecteren.

Als u zich via de Google Play Store op uw mobiele Android-apparaat hebt geabonneerd, kunt u opzeggen door de Google Play Store te openen en Menu Abonnement te selecteren. U kunt het abonnement dat u wilt annuleren of bijwerken selecteren en vervolgens de instructies op het scherm volgen.
In het geval als u zich op onze website hebt geabonneerd, kunt u opzeggen door contact op te nemen met support via info@expertclass.nl

3.4 Speciale kennisgeving voor internationaal gebruik; Exportcontroles:

Software (hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is in verband met de Service en de verzending van toepasselijke gegevens, indien aanwezig, is onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles. Er mag geen Software worden gedownload van de Service of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd in strijd met de Amerikaanse exportwetten. Het downloaden of gebruiken van de software is op eigen risico. U erkent het wereldwijde karakter van internet en gaat ermee akkoord alle lokale regels en wetten na te leven met betrekking tot uw gebruik van de Service, inclusief wat betreft onlinegedrag en aanvaardbare inhoud.

3.5 Commercieel gebruik:

Tenzij uitdrukkelijk anderszins hierin of schriftelijk door ExpertClass geautoriseerd, stemt u ermee in om niet te tonen, distribueren, licentiëren, uitvoeren, publiceren, reproduceren, dupliceren, kopiëren, afgeleide werken te creëren van, wijzigen, verkopen, doorverkopen, exploiteren, overdragen of uploaden voor commerciële doeleinden, enig deel van de Service, gebruik van de Service of toegang tot de Service.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Service-inhoud, software en handelsmerken:

u erkent en gaat ermee akkoord dat de service inhoud of functies (“service-inhoud”) kan bevatten die worden beschermd door auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ExpertClass, gaat u ermee akkoord om geen geheel of gedeeltelijk afgeleide werken te wijzigen, kopiëren, inlijsten, schrapen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de Service of de Service-inhoud, behalve dat de het voorgaande is niet van toepassing op uw eigen Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die u legaal uploadt naar de Service. In verband met uw gebruik van de Service zult u zich niet bezighouden met of gebruik maken van datamining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Als u door ExpertClass wordt geblokkeerd om toegang te krijgen tot de Service (inclusief het blokkeren van uw IP-adres), gaat u ermee akkoord geen maatregelen te nemen om dergelijke blokkering te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of een proxy-IP-adres te gebruiken). Elk gebruik van de Service of de Service-inhoud anders dan specifiek hierin toegestaan, is strikt verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Service of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn eigendom van ExpertClass, onze gelieerde ondernemingen en onze partners (de “Software”). U stemt ermee in om geen enkel recht op de Software te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen, geen enkel recht op de Software te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, reverse-engineeren, reverse-assembleren of anderszins te proberen te ontdekken. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan ExpertClass.

De ExpertClass-naam en logo’s zijn handelsmerken en servicemerken van ExpertClass (gezamenlijk de “ExpertClass Trademarks”). Andere ExpertClass-, product- en servicenamen en logo’s die via de Service worden gebruikt en weergegeven, kunnen handelsmerken of servicemerken zijn van hun respectievelijke eigenaren die al dan niet onderschrijven of aangesloten zijn bij of verbonden zijn met ExpertClass. Niets in deze Algemene voorwaarden of de Service mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een van de ExpertClass-handelsmerken te gebruiken die op de Service worden weergegeven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in elk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van ExpertClass-handelsmerken komt ten goede aan ons exclusieve voordeel.

4.2 Materiaal van derden:

in geen geval zal ExpertClass op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud of materiaal van derden (inclusief gebruikers), inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud. U erkent dat ExpertClass de inhoud niet vooraf screent, maar dat ExpertClass en zijn aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die via de Service beschikbaar is. Zonder het voorgaande te beperken, hebben ExpertClass en zijn aangewezen personen het recht om alle inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Algemene voorwaarden of die door ExpertClass, naar eigen goeddunken, anderszins verwerpelijk wordt geacht. U stemt ermee in dat u het gebruik van enige inhoud moet evalueren en alle risico’s moet dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud.

4.3 Verzonden gebruikersinhoud:

via de service: met betrekking tot de inhoud of ander materiaal dat u uploadt via de service of deelt met andere gebruikers of ontvangers (gezamenlijk “gebruikersinhoud”), verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van alle rechten, aanspraken en interesse in en voor dergelijke Gebruikersinhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en publiciteitsrechten die daarin zijn vervat, en dat u alle vereiste rechten hebt om dergelijke inhoud of ander materiaal te plaatsen of te verzenden zonder schending van rechten van derden. Door gebruikersinhoud te uploaden verleent u ExpertClass, haar gelieerde bedrijven en partners (inclusief maar niet beperkt tot ExpertClass-instructeurs, beoefenaars en andere derden die instructie-informatie verstrekken via de Services, gezamenlijk “partners”) een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty. gratis, volledig volgestorte, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie voor het kopiëren, weergeven, uploaden, aanpassen, uitvoeren, publiceren, distribueren (via meerdere distributieniveaus en partnerschappen), opslaan, wijzigen en anderszins gebruiken en volledig exploiteren van uw gebruikersinhoud in alle media, vorm, medium, technologie of distributiemethoden die nu bekend zijn of later zijn ontwikkeld en voor alle doeleinden (commercieel of anderszins).

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie die relevant is voor de Dienst (“Inzendingen”), die u aan ExpertClass, haar gelieerde bedrijven of partners verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ExpertClass, haar gelieerde bedrijven en partners hebben recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

U erkent en gaat ermee akkoord dat ExpertClass inhoud kan bewaren en ook inhoud openbaar mag maken indien dit wettelijk vereist is of in goed vertrouwen van mening is dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures, toepasselijke wetten of overheidsverzoeken ; (b) deze Algemene voorwaarden af te dwingen; (c) reageren op beweringen dat enige inhoud de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ExpertClass, zijn gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Service, inclusief uw inhoud, (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.

4.4 Klachten over copyright:

ExpertClass respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, dient u ExpertClass op de hoogte te stellen van uw claim wegens inbreuk in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure.
U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen:

ExpertClass
Bakenesserstraat 13
2011JJ Haarlem
The Netherlands

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Service bevindt, met voldoende details dat we het op de Service kunnen vinden; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het copyright of intellectueel eigendom, diens vertegenwoordiger of de wet; een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving correct is en dat u de eigenaar van het copyright of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het copyright of intellectueel eigendom te handelen.

4.5 Tegenkennisgeving:

als u van mening bent dat uw Gebruikersinhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger van de eigenaar van het auteursrecht, of volgens de wet, om upload en gebruik de inhoud van uw Gebruikersinhoud, kunt u een schriftelijke tegenmelding met de volgende informatie naar de Copyright Agent sturen: uw fysieke of elektronische handtekening; identificatie van de inhoud die is verwijderd of waarnaar de toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld; een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud; en uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in het noordelijke district van Californië en een verklaring dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die op de hoogte is gesteld van de vermeende inbreuk.

Als een tegenmelding wordt ontvangen door de Copyright Agent, zal ExpertClass een kopie van de tegenmelding naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om die persoon te informeren dat zij de verwijderde inhoud kan vervangen of het uitschakelen ervan binnen 10 werkdagen kan beëindigen. Tenzij de auteursrechteigenaar een vordering indient voor een gerechtelijk bevel tegen de inhoudsprovider, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde inhoud worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van de tegenkennisgeving, op naar eigen goeddunken.

4.6 Beleid voor herhaalde overtreders:

in overeenstemming met de lokale authoriteien en andere toepasselijke wetgeving heeft ExpertClass een beleid aangenomen om, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken van ExpertClass, gebruikers te beëindigen die worden beschouwd als herhaaldelijke overtreders. ExpertClass kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Service beperken en / of het lidmaatschap beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

5. Websites van derden

De Service kan koppelingen of andere toegang bieden tot andere sites en bronnen op internet, of derden kunnen bieden. ExpertClass heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen en ExpertClass is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft dergelijke sites en bronnen niet. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat ExpertClass niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, evenementen, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron. Alle transacties die u hebt met derden die u aantreft tijdens het gebruik van de Service, zijn tussen u en de derde partij, en u gaat ermee akkoord dat ExpertClass niet aansprakelijk is voor enig verlies of claim die u zou kunnen hebben tegen een dergelijke derde partij.

6. Sociale Netwerkdiensten

U kunt de Service inschakelen of u aanmelden via verschillende online services van derden, zoals sociale media en sociale netwerkservices zoals Facebook of Twitter (“Sociale netwerkservices”). Door in te loggen of deze sociale netwerkdiensten rechtstreeks in de dienst te integreren, maken we uw online ervaringen rijker en persoonlijker. Om gebruik te maken van deze functie en mogelijkheden, kunnen we u vragen om u te authenticeren, te registreren voor of in te loggen bij sociale netwerkdiensten op de websites van hun respectievelijke providers. Als onderdeel van een dergelijke integratie zullen de sociale netwerkdiensten ons toegang verschaffen tot bepaalde informatie die u aan dergelijke sociale netwerkdiensten hebt verstrekt, en we zullen dergelijke informatie gebruiken, opslaan en vrijgeven in overeenstemming met ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de implicaties van het activeren van deze Sociale Netwerkdiensten en het gebruik, de opslag en de openbaarmaking door ExpertClass van informatie over u en uw gebruik van dergelijke diensten binnen ExpertClass (inclusief uw vriendenlijsten en dergelijke).

Houd er echter rekening mee dat de manier waarop sociale netwerkdiensten uw informatie gebruiken, opslaan en openbaar maken uitsluitend wordt bepaald door het beleid van dergelijke derden, en ExpertClass is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacypraktijken of andere acties van sites van derden. of service die mogelijk is ingeschakeld binnen de service.

Bovendien is ExpertClass niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van enige informatie, inhoud, goederen, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die beschikbaar worden gesteld in verband met sociale netwerkdiensten. Als zodanig is ExpertClass niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Sociale Netwerkdiensten. ExpertClass maakt deze functies louter voor het gemak mogelijk en de integratie of opname van dergelijke functies impliceert geen goedkeuring of aanbeveling.

7. Vrijwaring en uitsluitingen

Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord ExpertClass en zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, werknemers, directeuren en agenten vrij te geven, schadeloos te stellen en vrij te houden van alle verliezen, schade, uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria, rechten, claims, acties van welke aard dan ook en letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, enige Gebruikersinhoud, uw verbinding met de Service, uw schending van deze algemene voorwaarden of uw schending van rechten van een ander.

8. Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS VOOR EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP EEN “ALS IN” EN “WANNEER BESCHIKBAAR” BASIS. UITDRUKKELIJK WIJST EXPERTCLASS UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN SCHEIDELIJKHEID, UITDRUKKELIJK AF.

EXPERTCLASS GEEFT GEEN GARANTIE DAT (I) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR, OF (IV) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DE SERVICE HEBT GEKOCHT OF VERKREGEN, ZAL AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN.

9. Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT EXPERTCLASS NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCH ZELFS ALS EXPERTCLASS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ONGEACHT OP CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN: (I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN; (II) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ALLE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF UIT DE DIENST ZIJN INGEDIEND; (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ IN DE SERVICE; OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EXPERTCLASS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES OF OORZAKEN VAN ACTIE HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN OF, INDIEN HOGER, HONDERD (100) EURO HEBT BETAALD.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN DIE HIERBOVEN WORDEN VERMELD, MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE SERVICE OF OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SERVICE TE STAKEN.

10. Bindende arbitrage; Verklaring van afstand

U en ExpertClass zijn het erover eens dat deze algemene voorwaarden van invloed zijn op Europese handel en dat de Nederlandse authoriteiten de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt. Deze Sectie 10 is bedoeld om breed te worden geïnterpreteerd en regelt alle geschillen tussen ons, inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen ons of de Algemene voorwaarden of de Service, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie. De enige geschillen die van dit brede verbod zijn uitgesloten, zijn de geschillen over bepaalde intellectuele eigendom en kleine gerechtelijke vorderingen, zoals hieronder bepaald. Bij eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Als u een geschil met ons heeft, gaat u ermee akkoord dat u, voordat u enige formele actie onderneemt, contact met ons opneemt via ExpertClass, Bakenesserstraat 13, 2011JJ Haarlem, The Netherlands en info@expertclass.nl, en een korte, schriftelijke beschrijving geeft van het geschil en uw contactgegevens (inclusief uw gebruikersnaam, als uw geschil betrekking heeft op een account). Behalve voor intellectuele eigendomsrechten en vorderingen van de rechtbank voor geringe vorderingen, komen de partijen overeen om al het mogelijke te doen om geschillen, vorderingen, vragen of meningsverschillen rechtstreeks op te lossen door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw zijn een voorwaarde voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
Alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden of de Service die niet worden opgelost door de hierboven beschreven procedures, zullen worden opgelost door tussenkomst van een juridische instantie.
De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot elke claim dat deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, of dat een claim onderhevig is aan arbitrage. De arbiter is bevoegd om elke vorm van schadeloosstelling te verlenen die volgens de wet of in billijkheid voor een rechtbank beschikbaar zou zijn. De uitspraak van de arbiter wordt geschreven en is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.
ExpertClass draagt de kosten van eventuele arbitragekosten en arbitragekosten voor vorderingen tot 10.000 EURO, tenzij de arbiter de arbitrage als lichtzinnig beschouwt. U bent verantwoordelijk voor alle andere extra kosten die u mogelijk maakt bij de arbitrage, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en kosten van getuige-deskundigen, tenzij ExpertClass anders specifiek verplicht is om dergelijke vergoedingen te betalen onder de toepasselijke wetgeving. Als uw claim uitsluitend is bedoeld voor een financiële vergoeding van 5.000 EURO of minder, en geen verzoek om enige vorm van billijk herstel omvat, kunt u kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting, of door een persoonlijke hoorzitting.

U en wij zijn het erover eens dat de arbitrage alleen zal worden uitgevoerd in de respectieve individuele hoedanigheden van de partij en niet als een collectieve actie of andere representatieve actie, en de partijen zien uitdrukkelijk af van hun recht om een collectieve actie in te dienen of een collectieve actie te zoeken. U EN EXPERTCLASS KOMEN OVEREEN DAT IEDEREEN ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDERE KAN INDIENEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS EISER OF LID VAN DE KLASSE IN ENIGE GEVOLGDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. Als een rechtbank of arbiter vaststelt dat de afstandsverklaring van de groepsvordering zoals uiteengezet in deze paragraaf om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan worden de hierboven uiteengezette arbitragebepalingen in hun geheel als nietig beschouwd. en de partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te beslechten.

Niettegenstaande de beslissing van de partijen om alle geschillen op te lossen door middel van arbitrage, kunnen u of wij handhavingsmaatregelen, geldigheidsbepalingen of claims instellen die voortvloeien uit of verband houden met diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom bij een staats- of federale rechtbank met jurisdictie of in het Amerikaanse octrooi en Trademark Office om intellectuele eigendomsrechten te beschermen (“intellectuele eigendomsrechten” betekent octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar geen privacy- of publiciteitsrechten). U of wij kunnen ook een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de jurisdictie van die rechtbank vallen, voor zover dergelijke vorderingen geen billijke oplossing zoeken.

U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de arbitrage- en class action waiver-bepalingen die hierboven zijn uiteengezet door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om u af te melden naar ExpertClass te sturen naar het adres dat wordt vermeld in Sectie 14 hieronder. De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na (a) de “Datum van laatste herziening” -datum van deze Algemene voorwaarden worden verzonden, zoals hierboven uiteengezet; of (b) uw eerste datum waarop u de Services hebt gebruikt die versies van de Algemene voorwaarden bevatten die deze versie van de verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor groepsacties bevatten, afhankelijk van wat later is. Anders bent u verplicht om geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van deze paragrafen. Als u zich afmeldt van deze arbitragebepalingen, is ExpertClass hier ook niet aan gebonden. Als ExpertClass dit gedeelte ‘Arbitrage’ wijzigt na de datum waarop u deze Algemene voorwaarden voor het eerst accepteerde (of eventuele latere wijzigingen in deze Algemene voorwaarden accepteerde), kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de datum van dergelijke wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen. van kracht geworden, zoals aangegeven in de “Datum van laatste herziening” datum hierboven of in de datum van ExpertClass ‘e-mail die u op de hoogte brengt van een dergelijke wijziging. Door een wijziging af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen u en ExpertClass zult beslechten in overeenstemming met de bepalingen van deze sectie vanaf de datum waarop u deze Algemene voorwaarden voor het eerst accepteerde (of eventuele latere wijzigingen in deze Algemene voorwaarden accepteerde).

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BOVENSTAANDE GESCHILLENPROCEDURES UW ENIGE RECHTSMIDDEL ZAL ZIJN IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN U EN EXPERTCLASS MET BETREKKING TOT ENIG ASPECT VAN DE DIENST (MET INBEGRIP VAN HET AANMELDINGSPROCEDURE) EN DAT U AFZET VAN UW RECHT OM EEN WET TE LEIDEN OF DEEL TE NEMEN ANDERE PERSONEN, ZOALS EEN KLASSE ACTIE.

11. Beëindiging

U stemt ermee in dat ExpertClass, naar eigen goeddunken, kan uw account (of een deel daarvan) of het gebruik van de Service opschorten of beëindigen en alle inhoud binnen de Service verwijderen en verwijderen, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gebrek aan gebruik of als ExpertClass van mening is dat u hebt geschonden of handelde in strijd met de letter of de geest van deze Algemene voorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van de Service, kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. ExpertClass kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment de levering van de Service, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving stopzetten. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Service onder enige bepaling van deze Algemene voorwaarden kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat ExpertClass uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Dienst blokkeren. Verder gaat u ermee akkoord dat ExpertClass niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot de Dienst.

12. Geschillen tussen gebruikers

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw interacties met een andere gebruiker in verband met de Service en ExpertClass heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking daartoe. ExpertClass behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, op enigerlei wijze betrokken te raken bij geschillen tussen u en een andere gebruiker van de Dienst.

13. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ExpertClass en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ExpertClass met betrekking tot de Service. Mogelijk bent u ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruikmaakt van diensten van partners of derden, inhoud van derden of software van derden. Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Nederlandse staat, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Met betrekking tot geschillen of claims die niet onderhevig zijn aan arbitrage, zoals uiteengezet in Sectie 10 hierboven, komen u en ExpertClass overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Haarlem, Nederland. Het falen van ExpertClass om enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Voorwaarden. van Service blijven volledig van kracht. U stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of wet die anders is, elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of deze Algemene voorwaarden binnen één (1) jaar na een dergelijke claim of oorzaak van actie moet worden ingediend is ontstaan of voor altijd uitgesloten. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. U mag deze Algemene voorwaarden niet toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ExpertClass, maar ExpertClass mag deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen, zonder beperking. De titels van de secties in deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of gewone post. ExpertClass kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of mislukking in de uitvoering die direct of indirect het gevolg is van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle. De Service kan u ook mededelingen doen over wijzigingen in deze Algemene voorwaarden of andere zaken door mededelingen of links naar algemene mededelingen op de Service weer te geven.

14. Vragen? Bedenkingen? Suggesties?

Neem contact met ons op via ExpertClass, Bakenesserstraat 13, 2011JJ Haarlem, The Netherlands en info@expertclass.nl

om schendingen van deze Algemene voorwaarden te melden of om vragen te stellen over deze Algemene voorwaarden.